top of page
  • Foto van schrijverLibertairVrijVlaanderen

De 5 Speerpunten van LVV: #2 Basisinkomen voor iedereenLibertarisme - #2 Basisinkomen voor iedereen

Wij zijn slechts een opinieblog, maar na grote vraag van onze LVV helden, lijsten we onze 5 belangrijkste punten op mochten wij het voor het zeggen hebben.

Vandaag punt 2: Basisinkomen voor iedereen

Situatie vandaag: Ons huidig sociaal systeem faalt.

  • Duur & inefficient: De werkingskosten van ons systeem zijn gigantisch. Voor elke 100 euro die eindigt in de hand van de burger, zijn er tientallen euros nodig om het systeem draaiende te houden. Het is complex, onoverzichtelijk met heel veel regeltjes en voorwaarden.

  • Pervers, houdt armoede in stand: Heel veel uitkeringen zijn aan veel voorwaarden verbonden. Wanneer iemand probeert een centje extra te verdienen of zich op te werken, zijn ze meestal slechter af dan voordien. Bvb. Iemand met een sociale woning en sociale kinderopvang die hard werkt en promotie krijgt is slechter af dan werkloos thuis te blijven.

  • Onmenselijk: De ambtenarij spit elk detail van uw leven uit en voert controles uit om te zien of de regeltjes worden opgevolgd. Heel veel persoonlijke vrijheid moet worden ingeboet, en een gevoel van zelfrealisatie door mensen te helpen of een beetje arbeid te verrichten verdwijnt. Bvb. Iemand die een invaliditeitsuitkering krijgt en zoon of dochter helpt met de verhuis, wordt uitkering afgepakt indien betrapt bij controle.

Probleem: Een systeem waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die (kunnen) werken, en mensen die niet (kunnen) werken is gedoemd om te falen.

Wie bepaalt of je wel of niet in staat bent om te werken. En hoeveel werk dan? Er is maar 1 iemand die dit kan bepalen, en dat is jijzelf. In dergelijk systeem is er nood aan controles, veel ambtenaren, enz.

Het gevolg is vaak dat mensen die nog in beperkte mate zouden kunnen werken (af en toe een paar uurtjes), verplicht worden om helemaal niet meer te werken. Niet alleen zijn ze daardoor vaker financieel veel slechter af, bovendien verdwijnt een gevoel van zelfrealisatie en sociale cohesie. Mensen krijgen een lager waardegevoel.

Oplossing: een gegarandeerd basisinkomen van € 10 000 per jaar

Een basisinkomen heeft tal van voordelen:

  • Goedkoop systeem: Iedere burger krijgt hetzelfde. Heel weinig kosten om dit systeem op te zetten.

  • Efficient: In plaats dat de overheid bepaalde behoeften voorziet, wordt dit overgelaten aan de vrije markt, waar vraag & aanbod het meest efficiënte systeem ter wereld is.

  • Warm systeem: Waar in het systeem van vandaag, de mensen die trachten bij te dragen in de maatschappij worden afgestraft, wordt dit met een basisinkomen net aangemoedigd. Je kan bijvoorbeeld zware rugklachten hebben, en toch beslissen om 4u per week te gaan werken als je dit wenst. Zonder daarbij inkomen te verliezen. Zelfs in tegendeel, want bovenop je basisinkomen verdien je dus een centje bij, en vergroot je je sociaal contact.

  • Menselijk: Vandaag voelt werken in zekere zin een beetje aan als slavernij. Wie graag na z'n 60e het wat rustiger aan wil doen om meer tijd met (klein)kinderen wordt genadeloos afgestraft en houdt aanzienlijk minder pensioen over. Met een basisinkomen krijgt iedereen steeds € 10 000 per jaar. Wie langer werkt kan natuurlijk langer en meer sparen, maar het eind'pensioen' blijft gelijk.

Voorwaarde: 18 jaar in België

Er is slechts 1 echte voorwaarde verbonden aan het basisinkomen, en dat is dat je 18 jaar in België moet wonen. Er zijn 2 duidelijke redenen voor deze voorwaarde:

  • Het systeem moet haalbaar en betaalbaar zijn: Mocht iedereen vanaf dag 1 een basisinkomen krijgen, dan zouden morgen 7 miljard mensen naar België komen.

  • Culturele toets: We verwachten dat mensen die reeds 18 jaar in België wonen in zekere mate geassimileerd zijn aan onze waarden en normen. We zien dit basisinkomen dan ook als bevorderend voor de sociale en culturele cohesie in dit land.

Samengevat: Het sociaal model moet volledig vervangen worden door een onvoorwaardelijk basisinkomen. Een gevolg van het basisinkomen, betekent het afschaffen van ons huidige sociaal model dat vol met regeltjes en ons-kent-ons corruptie zit. Dus geen sociale woningen meer, geen onderwijssubsidies, geen werkloosheidsuitkering, pensioen, woonbonus, maar een gegarandeerd, onvoorwaardelijk basisinkomen.

En u? Wat vindt u hiervan? Reageer mee!

Samen werken aan een #LibertairVrijVlaanderen

Facebook: www.facebook.com/LibertairVrijVlaanderen

Instagram: www.instagram.com/libertairvrijvlaanderen

Twitter: www.twitter.com/LibertairVrijVl

#Speerpunt

96 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page