top of page
  • Foto van schrijverLibertairVrijVlaanderen

50+'ers dubbel slachtoffer. Hoe kan het anders?LVV - 50 plusser - Zonnepannelen

De 50+'er is vandaag dubbel slachtoffer. Enerzijds is 1 op 2 werkloos ten gevolge van (anciënniteit)regeltjes van de overheid. Anderzijds zorgen nieuwe regeltjes dat de werkloze 50+'er minder pensioen overhoudt. Het feit dat beide de oorzaak zijn van de overheid nemen we er maar bij. België, het land van het surrealisme. Ceci n'est pas un gouvernement compétent.

Het fundamentele probleem: Link tussen leeftijd en loon

De overheid heeft het systeem zo opgezet zodat er een directe, causale link is tussen leeftijd en loon. Hoe ouder je bent, hoe meer loon je krijgt. Die link is eigenlijk de samenvatting van: wie ouder is heeft meer ervaring, wie meer ervaring heeft is productiever, wie productiever is heeft recht op meer loon. Om dit als overheid op een zeer simplistische manier af te dwingen wordt de samengevatte versie gehanteerd: wie ouder is moet meer loon krijgen.

De overheid vind dat ze beter in staat is om jouw productiviteit en loon in te schatten dan jezelf.

De oplossing, terug naar de essentie: Link tussen toegevoegde waarde en loon

Zoals hierboven aangegeven, eigenlijk bestaat deze link al grotendeels. Wie ouder is, heeft meer ervaring en brengt dus meer toegevoegde waarde. De overheid vond dat zij beter dan gelijk wie in staat was om te beslissen hoeveel productiever je wordt en bijgevolg hoeveel loon je moet krijgen. Vandaag zitten we met een scheefgroei tussen loon en productiviteit die tot massawerkloosheid zorgt bij de 50+'er.

Een praktisch voorbeeld

De omschrijving hierboven is vrij conceptueel. Om het allemaal wat tastbaarder te maken werken we een voorbeeld uit waarbij het voor iedereen wat makkelijker in te beelden is werkgever te zijn. Meer dan 1 miljoen Belgen maken gebruik van poetshulp georganiseerd door dienstencheques. In zekere zin zijn zij allemaal werkgever. Negeer even het concept van dienstencheques en beeld u even in dat u uw hulp gewoon cash betaald.

Wie kies je?

Persoon A strijkt 7 hemden per uur

Persoon B strijkt 10 hemden per uur

Maakt het uit hoe oud A en B zijn? Indien ze beiden even duur zijn zullen de meesten kiezen voor persoon B. Of sommigen zullen bereid zijn om 30% meer te betalen per uur gezien ze 30% meer werk verrichten.

Verminder het aantal regeltjes en sta toe mensen hun gezond verstand te laten gebruiken

Onze libertaire oplossing

Libertaire oplossingen zijn meestal dezelfde: verminder het aantal regeltjes en sta toe mensen hun gezond verstand te laten gebruiken

Samengevat: wij stellen voor om dergelijke arbeidsregels te schrappen en de mensen opnieuw de kans te geven het loon te vragen die ze vinden te verdienen!

Kritiek: Vaak gehoorde kritiek op dit voorstel is: "De 50+'er zal hierdoor minder verdienen."

Fout: Deze kritiek is onterecht. De 50+'er zal minstens even veel verdienen dan het THEORETISCHE loon waar hij vandaag recht op heeft. Bovendien, in REALITEIT verdient de 50+'er vandaag significant minder. Immers, de 50+'er is veel te duur, verliest bijgevolg zijn job en valt terug op een werkloosheidsuitkering. Weg inkomen, weg jobvreugde, weg collega's, weg gevoel van belang.

Sta ons toe dit extra te duiden. Onderstaande tabel legt uit:

  • Het systeem van vandaag (kolom 4). We noemen dit het 'Theoretisch loon' want dit is wat de overheid verplicht je te verdienen.

  • De realiteit van vandaag (kolom 5). De helft van de 50+'ers komt zonder werk te zitten. De inkomens dalen dramatisch tot ongeveer 970 euro per maand.

  • Een voorstel tot loon volgens toegevoegde waarde (kolom 6): Rekening houdend met een gemiddelde loon een werknemer theoretisch krijgt over de ganse carrière bekeken, worden de lonen anders verdeeld. Wie productiever is krijgt meer, wie minder toegevoegde waarde brengt krijgt minder. Wat is het resultaat? Over een carrière verdien je evenveel als het theoretische model van vandaag, en bovendien verdient de helft van de 50+'ers in realiteit een heel stuk meer.

  • Het loonverschil tussen de realiteit en een systeem van loon naar toegevoegde waarde is gigantisch. Over een carrière heen verdien je meer dan 60% meer.

Volgens het model van vandaag (kolom 4), wie kies je om je te helpen met het huishouden? De meesten kiezen voor B of C, want zij brengen de meeste toegevoegde waarde in verhouding tot de kost. De jongeren (persoon A) of de ouderen (persoon D en E) zijn te duur voor wat ze kunnen bijbrengen.

Vergelijkt u dit even met het systeem naar toegevoegde waarde (kolom 6). Leeftijd, geslacht, nationaliteit, enz. Dit maakt allemaal niet meer uit. De kost in verhouding tot de toegevoegde waarde blijft dezelfde!


Libertair Vrij Vlaanderen - Tabel Anciënniteitsberekening

Tabel 1: Tabel met verschillende loonscenario's naargelang leeftijd.

Kolom 1: Oplijsten van de verschillende personen

Kolom 2: Leeftijd van de werknemer

Kolom 3: Geleverde toegevoegde waarde (bijvoorbeeld aantal gestreken hemden per uur)

Kolom 4: Theoretisch loon, het loon dat je volgens de anciënniteitsbarema's krijgt

Kolom 5: Het loon wat veel mensen werkelijk krijgen

Kolom 6: Het loon wat mensen krijgen volgens het principe "loon naar toegevoegde waarde"

Kolom 7: Het verschil tussen het theoretisch loon en het loon volgens het principe "loon naar toegevoegde waarde"

Minder bemoeienis door de overheid en meer vrijheid voor de werknemer, het beste recept.

Wie vandaag goed presteert wordt er quasi niet voor beloond. Er zijn ontelbare regeltjes gaande van CAO's tot anciënniteit tot loonsverhogingen gebaseerd op een artificiële index.

De kassier (B) die steeds vriendelijk is, extra behulpzaam en waarvan de kassa altijd klopt, zal niets meer verdienen tegenover een collega (C) die enkel het ultieme minimum doet. In tegendeel, indien die collega ouder is zal hij/zij zelfs meer verdienen. En indien er besparingen nodig zijn zal de jongere behulpzame kassier vaak het onderspit moeten delven want de oudere is duurder om te ontslaan.

Samengevat

In een systeem van loon naar toegevoegde waarde maakt het niet uit hoe oud iemand is, of welk geslacht, of welke nationaliteit. Iedereen verdient volgens hoe hij/zij bijdraagt.

Bepalen hoeveel toegevoegde waarde iemand brengt is niet evident om te bepalen. Toegevoegde waarde verschilt van persoon tot persoon, job tot job. Maar in ieder geval, de overheid is minst van al in staat om loon/toegevoegde op een bekwame manier te gaan inschatten. Wij ijveren dat werknemer en werkgever hiertoe het best in staat zijn, en dat bijgevolg de beslissingsmacht volledig in hun handen moet liggen.

#Anciënniteit #Loonnaartoegevoegdewaarde

83 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page