top of page
  • Foto van schrijverLibertairVrijVlaanderen

Betaalt elke Vlaming werkelijk 60% belastingen? - Deel 1: Situatie VandaagBelgen zijn belastingkampioenen. Volgens Forbes is België het zwaarst belaste land van alle OECD landen. Bron: Forbes. Dit is voor niemand een verrassing, maar de meeste mensen beseffen niet eens hoeveel persoonlijke vrijheid ze hierdoor inboeten.

Volgend rekenvoorbeeld maakt alles duidelijk. Hierbij houden we rekening met de volgende zaken:

1. Het mediaan bruto maandloon in 2014 bedroeg in België € 2.976. (Bron: De Redactie)

2. We hanteren de nieuwe werkgeversbijdrage van 30%. Dit is de bijdrage die elke werkgever moet betalen bovenop het bruto maandloon.

3. De inkomstenbelasting wordt berekend op 37,50%*.


Op basis van deze tabel kunnen we het totaal belastingtarief berekenen:


Van het volledige 'loon' dat de werkgever uitbetaalt, ontvangt de middelste Belgische werknemer slechts 48,07%. Of in andere woorden: de Belgische werknemer betaalt 52,83% belastingen op het inkomen.

En er is meer...

Dit is nog niet alles. Nu heeft de werknemer nog maar het geld in de hand. Om te overleven moet er ook geld worden uitgegeven: Brood, water, gas, elektriciteit, kledij, en zo verder moet worden betaald.

Als het volledige maandloon wordt opgesoupeerd, vloeit in totaal nog eens € 265 naar de overheid door middel van BTW.


Situatie Vandaag - Samengevat:

De werkgever geeft jou € 3.869 per maand. Daarvan krijg jij € 1.860 in de hand. Daarvan vloeit nog eens € 265 naar de overheid door middel van BTW.

Indien we geen rekening houden met gemeentebelasting, gewestbelastingen, belastingen op vakantiegeld en overuren, taksen en accijnzen, kadastraal inkomen, roerende voorheffing, erfbelasting, etc., dan wordt duidelijk dat de situatie dramatisch is.

Wie nog even verder denkt, beseft ook dat er heel veel kosten zijn die we niet kunnen vermijden. Onderdak (huur of hypotheek), water, elektriciteit, gas, internet, telefonie, televisie, verzekeringen en zo voort. Wie durft de berekening te maken zal beseffen dat hij/zij eigenlijk ontzettend weinig vrijheid heeft.

Het kan anders! #LibertairVrijVlaanderen

Deze situatie is niet langer houdbaar. We zijn vandaag reeds het meest belaste land onder de OECD landen, en de ware kost van de vergrijzing moet nog komen. Het is duidelijk dat in elke overheid, incompetentie en graaicultuur meestert. Daarom denken wij dat het tijd is voor verandering.

Een alternatief waarbij de macht verschuift van de overheid, naar de burger. Een land waar de burger weinig belastingen betaalt, en men ook weinig van de overheid moet verwachten.

Volgende keer: Deel 2: Hoe wordt ons belastinggeld besteed?

 

Noot van de redactie:

Om de leesbaarheid van het artikel te vergemakkelijken, hebben we ons gefocust op de grote lijnen van ons belastingstelsel. Daarbij hebben we doelbewust gekozen om aftrekposten niet mee in rekening te nemen. Ter compensatie hebben we besloten geen rekening te houden met de gemeentebelasting, gewestbelastingen, belastingen op vakantiegeld en overuren, taksen en accijnzen, kadastraal inkomen, roerende voorheffing, erfbelasting, etc.

Gedetailleerde berekeningen:

* Belastingtarief op inkomstenbelasting: We weten via een artikel van De Redactie dat het bruto maandloon € 2.976 euro is. Via de bruto-netto calculator van Jobat komen we te weten dat dit gelijk staat aan

€ 1.860 (Bron: Jobat). Daaruit kunnen we concluderen dat het mediaan belastingtarief gelijk staat aan 37,50%.

** De BTW berekenen we op volgende manier:

- 25% van het nettoloon wordt besteed aan huur of hypotheek (0% BTW)

- 10% van het nettoloon wordt besteed aan voeding of niet-alcoholische dranken (6% BTW)

- 65% van het nettoloon wordt anders besteed (21% BTW)


220 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page